top of page
SAP MM SD PP

SAP MM-SD-PP Eğitimi

Eğitimin Amacı

SAP PP modülünde üretim yapan şirketlerin üretim süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak için  çözümler geliştirme ve uyarlamalar yapmaya imkan sağlayan bir eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği

MALZEME YÖNETİM MODÜLÜ TANITIMI

 1. ANA VERİLER

  • Malzeme ana verisi

   • Malzeme Yaratma

   • Malzeme Görüntüleme

  • Satıcı ana verisi

   • Satıcı Yaratma-Satın alma Görünümü

   • Satıcı Görüntüleme

  • Bilgi Kaydı

 2. SATINALMA VE İADELER

  • Satın alma talebi

   • Satın alma Talebi Yaratma (Belirlenen Satıcılardan)

   • Satın alma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Referanslı)

   • Satın alma Talebi Değiştirme

   • Satın alma Talebi Görüntüleme

   • Satın alma Talebi Onaylama

                           -Tek Tek Onay

                           -Toplu Onay

 • Satın alma Talebi Çıktısı

 • Açık Satın alma Taleplerinin Kapatılması

 • Favoriler Listesinin Bakımı

 • Teklif talebi/ teklif

 • Satın alma Siparişi

  • Satın alma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Satın alma)

  • Satın alma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Nakil Satın alma Siparişi)

  • Satın alma Siparişinin Onaylanması

                              - Tek tek onaylama

                               - Toplu Onaylama

 • Satın alma Siparişinin Değiştirilmesi

 • Satın alma Siparişinin Görüntülenmesi

 • Sözleşme

  • Çerçeve Sözleşme Yaratma Talebi Açma

  • Çerçeve Sözleşme Yaratma

  • Çerçeve Sözleşme Onayı

 

 1. STOK YÖNETİMİ

  • Mal girişi

   • Stoklu Depo Mal Girişi

   • Ters Kayıt

  • Mal çıkışı

   • Tahditsiz Kullanımdan Hurdaya Çıkış

   • Ters Kayıt

  • Nakil kayıtları

   • Kalite Kontrolden Tahditsiz Stoğa Mal Transferi

   • Bloke Stoktan Kalite Kontrol Stoğuna Kayıt

   • Bloke Stoktan Tahditsiz Stoğuna Kayıt

  • Depolararası Stok Nakli

   • Stok Nakli Siparişi

   • Mal Girişi Bakleyen Stok Nakli Siparişlerini (SAS) Görüntüleme

 2. LOJİSTİK FATURA KONTROLÜ

  • Fatura Girişi

  • Fatura Belgesinin Görüntülenmesi (MIR4)

 3. RAPORLAR

  • Stoğa Genel Bakış (MMBE)

  • Malzeme Belgesi Listesi (MB51)

  • Malzeme İçin Depo Stokları Görüntüsü (MB52)

  • Malzeme Belgesini Görüntüleme (MB03)

  • Malzemeye İlişkin Muhasebe Belgesi (MR51) Satın alma Raporları Listesi

   • SAT raporu

   • SAS raporu

ÜRETİM PLANLAMA MODÜLÜ

 1. ANA VERİLER

  • PP Malzeme görünümleri

  • Ürün Ağacı (BOM-Bill of Materials)

   • Ürün ağacı yapısı

   • Çok kademeli ürün ağacı (Multi-Level BOMs)

   • Malzeme Kullanım Listesi (Where-used list)

  • İş yerleri (Work Centers)

   • İş yeri kullanımı

  • İş planları (Routing – Task Lİsts)

   • İş planı yapısı

  • Üretim versiyonları

 2. PLANLAMA

  • Satış planlaması / Kaba planlama

  • Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)

  • Talep yönetimi

   • Make-To-Stock Planlama Stratejileri

   • Net ihtiyaç planlaması

   • Brüt ihtiyaç planlaması

   • Parti büyüklüğüne göre üretim

   • Son montaj ile planlama

   • Sipariş üzerine üretim olmadan son montajsız ön planlama

   • Make-To-Order Planlama Stratejileri

   • Sipariş üzerine üretim

   •   Sipariş üzerine son montajsız ön planlama

   • Ana üretim planlama (Master Production Scheduling)

   • Kapasite planlama ve hat dengeleme

   • Uzun dönemli planlama (LTP)

 3. ÜRETİM

  • Üretim yönetim süreci (Shop Floor Management)

   • Üretim siparişi yaratma / değiştirme

   • Üretim siparişini onaylama (Release)

   • Üretim siparişlerinin yazdırılması (Printing)

   • Malzeme hazıredimi (Material Staging)

   • Üretim siparişi teyidi (Confirmation)

   • Üretim siparişi için mal girişi (Goods Receipt)

 4. RAPORLAMA & TOPLU İŞLEME

  • Üretim sipariş bilgi sistemi

  • Malzeme listesi

  • Toplu işleme

 5. ÜRETİM MALİYET TANIMLAMALARININ YAPILMASI

  • Ürün ağacından gelen maliyetin hesaplanması

  • Üretim versiyonlarından gelen maliyetin hesaplanması

SATIŞ DAĞITIM MODÜLÜ TANITIMI

 1. ANA VERİLER

  • Müşteri ana verileri

 • Müşteri Ana verisi Yaratma

 • Müşteri Ana verisinde Değişiklik

 • SD Alanı Kavramı

 • Satış Bürosu ve Satış Grupları

 • Muhatap Rolleri

 • Müşteri Ana verisinde SD Görünümlerinin Yaratılması

 • Müşteri Şirket Kodu Verisinin Yaratılması

 • Müşterinin Silmek Üzere İşaretlenmesi

 • Müşteri blokajı

 • Müşteri Kredi Limiti Kontrol Verisi Tanımlanması

Malzeme ana verileri

 • Malzemeyi Temel Verileri İle Yaratma

 • Alternatif Ölçü Birimleri

 • Malzemenin SD Görünümlerinin Yaratılması

 • Malzeme Ana verisinde Değişiklik

 • Müşteri Malzeme Bilgi Kaydı Yaratma

  • Fiyat ana verileri

   • Satış Fiyat Koşulu Yaratma /Fiyat Listesi

   • Malzeme Fiyat Listesi

   • Müşteri Fiyat Listesi

   • Satış Fiyat Koşulu Değiştirme

   • Satış Fiyat Koşulu Silme

   • İndirim Koşulu Yaratma

   • KDV Koşulu Yaratma

  • Ödeme Koşulları

 

 1. SATIŞ SÜREÇLERİ

  • Teklif talebi

  • Teklif

  • Sipariş

  • Teslimat Planı

  • Sözleşme

  • İadeler

  • Bedelsiz Sipariş (Numune)

  • Sipariş Aşamasında Stok Yeterliliği Kontrolü (Kullanılabilirlik kontrolü)

  • Fiyatlandırma İşlemi (otomatik ve manuel)

 2. SEVKİYAT SÜREÇLERİ

  • Teslimat Yaratma

  • Teslimatta Değişiklik

  • Sevkiyat Noktası ve Yükleme Noktası Kavramları

  • Mal Çıkışı

  • İrsaliye Çıktısı

  • Mal Çıkışı Ters Kaydı

  • Teslimatı Silme

  • Stok Nakil Siparişi Süreci

  • İade Mal Teslimat Süreci

  • Sipariş Belge Akışı

 3. FATURALAMA

 • Faturalama Metodları

 • Satış Faturası Yaratma – Manuel

 • Fatura Çıktısı

 • Fatura Ters Kaydı

 1. RAPORLAR

 • Lojistik bilgi sistemi raporları (COGI)

 1. SAP SİSTEMİNDE DEPO SAYIM İŞLEMLERİ

 • Fiziksel Envanter yaratılması

 • Sayım işlemi yapılması ve fark listesinin oluşturulması

 1. ANA VERİ TOPLU İŞLEMLERİ

 • Toplu olarak malzeme kodlarının yaratılması

 • Toplu olarak malzeme kodlarında değişikliklerin yapılması

 • Toplu olarak malzeme kodlarının tanımlama / bakım işlemlerin yapılması

bottom of page