top of page
SAP HR

SAP HR Eğitimi

Eğitimin Amacı

SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü, işe alma, yerleştirme, puantaj işlemleri, bordrolama, organizasyon yönetimi, performans yönetimi ve eğitim yönetimi gibi birçok sürecin entegre bir şekilde yönetilmesini sağlar. İşe personel yerleştirilmesinden, çalışanların kariyer planlamasına, ücret hesaplamalarından, çalışanların seyahat önceliklerinin belirlenmesine kadar insan kaynakları alanının bütün konularını içine almaktadır.

Eğitim İçeriği

 • ORGANİZASYON YÖNETİMİ

 • ·       Şirketin organizasyon yapısının yaratılması / değiştirilmesi

 • ·       Departman, bölüm ve birim oluşturma/ değiştirme

 • ·       Pozisyonların yaratılması

 • ·       Pozisyon güncellemelerinin yapılması

 • ·       Raporlama hiyerarşisinin kurulması

 • ·       Masraf yeri bağlantıları

 • ·       İş tanımlarının oluşturulması

 • PERSONEL YÖNETİMİ

  •  PERSONEL İŞLEMLERİ DİZİSİ

 • ·         Personel İşe giriş

 • ·         Personel İşten Çıkış

 • ·         Organizasyon değişikliği 

 • ·         Pozisyon/Unvan değişikliği 

 • ·         Bölüm değişikliği 

 • ·         Nakil işlemleri

 • ·         İşe giriş tarihinin değiştirilmesi 

 • ·         İşten çıkış tarihinin değiştirilmesi 

 • ·         Personel alanı değişikliği

 • ·         Personel alt alanı değişikliği 

 • ·         Çalışan grubu değişikliği

 • ·         Çalışan alt grubu değişikliği 

  • PERSONEL ANA VERİLERİ

 • ·         Personel bilgi tipinin silinmesi

 • ·         Personel kartının silinmesi 

 • ·         Kişiye ilişkin verilerin bakımı 

 • ·         Tanıtıcılar (Kimlik/Ehliyet/Pasaport) -

 • ·         Aile bilgileri bilgi tipi bakımı 

 • ·         Adresler bilgi tipi bakımı 

 • ·         Eğitim bilgi tipi bakımı 

 • ·         Tarih verileri bakımı

 • ·         İletişim bilgi tipi bakımı 

  • DİĞER ANA VERİLER

 • ·         Sözleşme bileşenleri

 • ·         Termin izleme 

 • ·         Nitelikler yetkinlikler 

 • ·         Dahili sağlık hizmetleri 

 • ·         İşletme içi veriler 

 • ·         Üyelikler 

 • ·         Askerlik bilgisi 

 • ·         İş Kazaları 

 • ·         Diğer/önceki işverenler

 • ·         Avans / ikramiye / prim vb. ödemelerin yönetimi

 • ·         Süreklilik arz eden BES / icra / özel sağlık vb. kesintilerin ve ödemelerin yönetimi

 • ·        Ek ödeme ve kesintiler

  • ZAMAN YÖNETİMİ

 • ·       Çalışma programları

 • ·       PDKS- Puantaj işlemleri

 • ·       Fazla mesailer

 • ·       Devam – devamsızlıklar

 • ·       İzin kota tanımlamaları

 • ·       Puantaj bilgilerinin raporlanması

 • ·       Bordro entegrasyonu

  • TOPLU VERİ AKTARIMI

 • ·         Personel ana verileri hızlı giriş

 • ·         Zaman yönetimi hızlı giriş 

  • BORDRO

 • ·       Bordo hesaplanası

 • ·       İcmal okuma

 • ·       Kıdem ihbar

 • ·       Dönem kapanışı / FI transferi

  • RAPORLAMA VE BİLDİRİMLER

 • ·       Departman ve yönetici raporlarının oluşturulması

 • ·       Kişi bazlı raporlar oluşturma

 • ·       Yasal bildirimlerin SAP’den çekilmesi

bottom of page