top of page
Purple and Yellow Blob 3D Stock Investment Facebook Post (1).jpg

SAP MM Eğitimi

Eğitimin Amacı

SAP MM modülü firmaların ihtiyaç duydukları malzemelerin planlanması, satın almalarının yapılması, stok kontrollerinin yönetilmesi, lojistik operasyonlarını ve faturalandırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Eğitimimiz tüm bu fonksiyonların öğrenilmesine yöneliktir.

Eğitim İçeriği

 • 1.MALZEME YÖNETİM MODÜLÜ TANITIMI

 • 2. ANA VERİLER

 • Malzeme ana verisi

 • Malzeme Yaratma

 • Malzeme Görüntüleme

 • Satıcı ana verisi

 • Satıcı Yaratma-Satın alma Görünümü

 • Satıcı Görüntüleme

 • Bilgi Kaydı

 • 3. SATINALMA VE İADELER

 • Satın alma talebi

 • Satın alma Talebi Yaratma (Belirlenen Satıcılardan)

 • Satın alma Talebi Yaratma (Çerçeve Sözleşme Referanslı)

 • Satın alma Talebi Değiştirme

 • Satın alma Talebi Görüntüleme

 • Satın alma Talebi Onaylama

 • Tek Tek Onay

 • Toplu Onay

 • Satın alma Talebi Çıktısı

 • Açık Satın alma Taleplerinin Kapatılması

 • Favoriler Listesinin Bakımı

 • Teklif talebi/ teklif

 • Satın alma Siparişi

 • Satın alma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Satın alma)

 • Satın alma Siparişinin Yaratılması (Stoklu Nakil Satın alma Siparişi)

 • Satın alma Siparişinin Onaylanması

 • Tek tek onaylama

 • Toplu Onaylama

 • Satın alma Siparişinin Değiştirilmesi

 • Satın alma Siparişinin Görüntülenmesi

 • Sözleşme

 • Çerçeve Sözleşme Yaratma Talebi Açma

 • Çerçeve Sözleşme Yaratma

 • Çerçeve Sözleşme Onayı

 • 4. STOK YÖNETİMİ

 • Mal girişi

 • Stoklu Depo Mal Girişi

 • Ters Kayıt

 • Mal çıkışı

 • Tahditsiz Kullanımdan Hurdaya Çıkış

 • Ters Kayıt

 • Nakil kayıtları

 • Kalite Kontrolden Tahditsiz Stoğa Mal Transferi

 • Bloke Stoktan Kalite Kontrol Stoğuna Kayıt

 • Bloke Stoktan Tahditsiz Stoğuna Kayıt

 • Depolararası Stok Nakli

 • Stok Nakli Siparişi

 • Mal Girişi Bakleyen Stok Nakli Siparişlerini (SAS) Görüntüleme

 • 5. LOJİSTİK FATURA KONTROLÜ

 • Fatura Girişi

 • Fatura Belgesinin Görüntülenmesi (MIR4)

 • 6. RAPORLAR

 • Stoğa Genel Bakış (MMBE)

 • Malzeme Belgesi Listesi (MB51)

 • Malzeme İçin Depo Stokları Görüntüsü (MB52)

 • Malzeme Belgesini Görüntüleme (MB03)

 • Malzemeye İlişkin Muhasebe Belgesi (MR51) Satın alma Raporları Listesi

 • SAT raporu

 • SAS raporu

bottom of page