top of page
SAP PP

SAP PP Eğitimi

Eğitimin Amacı

SAP PP modülünde üretim yapan şirketlerin üretim süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak için  çözümler geliştirme ve uyarlamalar yapmaya imkan sağlayan bir eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği

 • ÜRETİM PLANLAMA MODÜLÜ

 • ANA VERİLER

  • PP Malzeme görünümleri

  • Ürün Ağacı (BOM-Bill of Materials)

   • Ürün ağacı yapısı

   • Çok kademeli ürün ağacı (Multi-Level BOMs)

   • Malzeme Kullanım Listesi (Where-used list)

  • İş yerleri (Work Centers)

   • İş yeri kullanımı

  • İş planları (Routing – Task Lİsts)

   • İş planı yapısı

  • Üretim versiyonları

 • PLANLAMA

  • Satış planlaması / Kaba planlama

  • Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)

  • Talep yönetimi

   • Make-To-Stock Planlama Stratejileri

   • Net ihtiyaç planlaması

   • Brüt ihtiyaç planlaması

   • Parti büyüklüğüne göre üretim

   • Son montaj ile planlama

   • Sipariş üzerine üretim olmadan son montajsız ön planlama

   • Make-To-Order Planlama Stratejileri

   • Sipariş üzerine üretim

   •   Sipariş üzerine son montajsız ön planlama

   • Ana üretim planlama (Master Production Scheduling)

   • Kapasite planlama ve hat dengeleme

   • Uzun dönemli planlama (LTP)

 • ÜRETİM

  • Üretim yönetim süreci (Shop Floor Management)

   • Üretim siparişi yaratma / değiştirme

   • Üretim siparişini onaylama (Release)

   • Üretim siparişlerinin yazdırılması (Printing)

   • Malzeme hazır edimi (Material Staging)

   • Üretim siparişi teyidi (Confirmation)

   • Üretim siparişi için mal girişi (Goods Receipt)

 • RAPORLAMA & TOPLU İŞLEME

  • Üretim sipariş bilgi sistemi

  • Malzeme listesi

  • Toplu işleme

 • ÜRETİM MALİYET TANIMLAMALARININ YAPILMASI

  • Ürün ağacından gelen maliyetin hesaplanması

  • Üretim versiyonlarından gelen maliyetin hesaplanması

bottom of page