top of page
NETSİS SQL

Veritabanı Yönetim Sistemi
Netsis Veritabanı Uygulamalı SQL Eğitimi

Eğitimin Amacı

Online ve yüz yüze eğitim seçenekleriyle gerçekleştirdiğimiz Netsis Veritabanı Uygulamalı SQL Eğitim Uzmanlığı eğitimleri gerçek hayattan örnekler ile entegre SQL raporlama çalışmalarını ve SQL araçlarının tanıtımını kapsamaktadır. Netsis veritabanının tanıtımı örnek netsis modüllerinden girilen kayıtlar ile raporlama ve veritabanı üzerinde yapılacak değişimlerin örnekleri ve alıştırmaları ile uygulamalar yapılacaktır. Eğitim sürecinde örnek datalar ve projeler üzerinden örnekler verilecek olup kariyerinize güçlü bir özgeçmiş ile başlamanız ve devam etmenize olanak sağlanır.

Eğitim İçeriği

 • Kurulum

  • SQL Server Kurulum

  • Management Studio Kurulumu

 • Veritabanı İşlemleri

  • Veritabanı Oluştuma

  • Tablo Oluşturma Oluştuma

  • Veri Tipleri

 • İlişkisel VeriTabanı Tekniği Kullanma

  • Create -Drop - Alter Komutu

 • Temel SQL Komutları

  • Select - Insert Komutu

  • Update Komutu

  • Delete Komutu

  • View Oluşturma

  • Netsis-Stok Modül Tabloları

  • Temel SQL Komutları Alıştırmalar

 • String Fonksiyonlar

  • CharIndex Fonksiyonu

  • LEN Fonksiyonu

  • Left/Right Fonksiyonları

  • Replicate Fonksiyonu

  • Replace Fonksiyonu

  • Substring Fonksiyonu

  • Netsis-Cari Modül Tabloları

  • String Fonksiyonları Alıştırmalar

 • TSQL DateTime Foksiyonları

  • Anlık Saat Bilgisini Getiren Fonksiyonlar

  • DateName Fonkisyonu

  • DatePart Fonksiyonu

  • Date-Time FromParts Fonksiyonları

  • Day, Month, Year Fonksiyonları

  • Datediff Fonksiyonu

  • Dateadd Fonksiyonu

  • Netsis-Sipariş Modülü Tabloları

  • Date Fonksiyonları Alıştırmalar

 • Tip Dönüştürme Fonksiyonları

  • Cast/Convert Fonksiyonları

  • Netsis-İrsaliye Modülü Tabloları

  • Tip Dönüştürme Fonksiyonları Alıştırmalar

 • Matematik Fonksiyonları

  • Floor/Ceiling Fonksiyonları

  • Netsis-Fatura Modülü Tabloları

  • Matematik Fonksiyonları Alıştırmalar

 • Grup Fonksiyonları

  • Min/Max Fonksiyonu

  • Sum Fonksiyonu

  • Avg/Count Fonksiyonu

  • Distinct Fonksiyonu

  • Group By İfadesi

  • Having İfadesi

  • Order By Fonksiyonu

  • Grup Fonksiyonları Alıştırmalar(Lojistik Modülü)

 • SubQuery Mantığı

  • SubQuery (İç İçe select)

  • Netsis-Üretim Modülü Alıştırmalar

  • SubQuery Alıştırmalar

 • Şart Blokları

  • If Bloğu

  • Case When Bloğu

  • Netsis-Dekont-Banka-Çek-Senet Modül Tabloları

  • Şart Blokları Alıştırmalar

 • IVT Kavramları

  • Inner Join Komutu

  • Left Join Komutu

  • Right Join Komutu

  • IVT Alıştırmalar(Lojistik Modülü)

 • Pivot/Unpivot

 • Stored Procedure

 • Functions

 • Trigger

 • Raporlama Araçları

  • Excel'de Raporlama Senaryosu

  • Excel'de Makro Rapor Senaryosu

  • ERP'ye Rapor getirilmesi

  • PBI Örnek Rapor Oluşturma

 • SQL Araçları

  • Database Backup

  • Database Restore

  • Database Attach

  • Job

  • Maintenance Plans

  • Database Mail

bottom of page