top of page
SAP FI

SAP FI Eğitimi

Eğitimin Amacı

SAP FI (Financial Accounting), çeşitli finansal işlem bilgilerini gerçek zamanlı olarak kaydetmeye, toplamaya ve işlemeye yardımcı olan bir SAP modülüdür. SAP Financial Accounting ile harici raporlama için gerekli verileri çıkarabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. DEFTERİ KEBİR MUHASEBESİ ANA VERİ

 •         Ana hesap planı yaratma işlemleri

 •         Ana hesap planı ana veri bakım işlemleri

 •         Ana hesap planı değiştirme işlemleri

 •         Ana hesap planı görüntüleme işlemleri

 •         Ana hesap belge girişleri işlemleri

  • KAYIT

 •         Genel kayıtların oluşturulması

 •         Ön kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde silme işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinin gerçek kayda dönüştürülme işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde ters kayıt işlemleri

  • RAPOR

 •         Hesap planı listesi raporlama

 •         Ana hesap planı listesi raporlama

 •         Bakiye raporlama

  • 2.MÜŞTERİLER MUHASEBESİ ANA VERİ

 •         Müşteri kartları yaratma işlemleri

 •         Müşteri ana veri bakım işlemleri

 •         Müşteri kartları değiştirme işlemleri

 •         Müşteri kartları görüntüleme işlemleri

 •         Müşteri kartları bloke işlemleri

 •         Müşteri silme/işaretleme işlemleri

  • KAYIT

 •         Fatura ön kayıt işlemleri

 •         Fatura gerçek kayıt işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

 •        Ön kayıt belgelerinde silme işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinin gerçek kayda dönüştürülme işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

 •        Gerçek kayıt belgelerinde ters kayıt işlemleri

 •         Nakit ve banka tahsilatlarının gerçekleştirilmesi

 •         Nakit ve Banka tahsilat işlemleri

 •         Mahsuplaştırma işlemleri

 •         Denkleştirme işlemleri

 •         Çek/senet işlemleri

  • RAPOR

 •         Müşteri bakileri raporlama

 •         Müşteri bakiyeleri listeleri

 •         Müşteri kalemleri analizleri

  • 3.SATICILAR MUHASEBESİ ANA VERİ

 •         Satıcı kartları yaratma işlemleri

 •         Satıcı ana veri bakım işlemleri

 •         Satıcı kartları değiştirme işlemleri

 •         Satıcı kartları görüntüleme işlemleri

 •         Satıcı kartları bloke işlemleri

 •         Satıcı kartları silme/işaretleme işlemleri

  • KAYIT

 •         Fatura ön kayıt işlemleri

 •         Fatura gerçek kayıt işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinde silme işlemleri

 •         Ön kayıt belgelerinin gerçek kayda dönüştürülme işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde değişiklik işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde görüntüleme işlemleri

 •         Gerçek kayıt belgelerinde ters kayıt işlemleri

 •         Nakit ve banka ödemelerinin gerçekleştirilmesi

 •         Nakit ve Banka ödeme işlemleri

 •         Mahsuplaştırma işlemleri

 •         Denkleştirme işlemleri

 •         Çek/senet işlemleri

  • RAPOR

 •         Satıcı bakileri raporlama

 •         Satıcı kalemleri analizleri

  • 4.DURAN VARLIK MUHASEBESİ ANA VERİ

 •         Duran varlık yaratma işlemleri

 •         Duran varlık ana veri bakım işlemleri

 •         Duran varlık değiştirme işlemleri

 •         Duran varlık görüntüleme işlemleri

 •         Duran varlık bloke işlemleri

 •         Duran varlık silme/işaretleme işlemleri

  • KAYIT

 •         Belge kayıt

 •         Belge ters kayıt

 •         Belge değiştir

 •         Satın alma yolu ile giriş

 •         Müşteri ile çıkış

 •         Satış yoluyla çıkış

 •         Diğer işlemler

  • RAPOR

 •         Hesap planı listesi raporlama

 •         Duran varlık numarasına göre raporlama

 •         Masraf yerine göre raporlama

 •         Aktif duran varlıklarda amortisman (amortisman simülasyonu)

 •         Cari yıl amortismanı

 •         Amortisman yürüt

 •         Günlüğü görüntüleme

 •         Yıl sonu kapanış

 •         Mali yıl değişimi amortismanları yeniden hesaplanması

bottom of page