top of page
LOGOJHR

LOGO J-HR Eğitimi

Eğitimin Amacı

Logo JHR insan kaynakları eğitim programıdır

Eğitim İçeriği

 • Bordro Temel Kavramlar (İşçi, işveren, kurum, işyeri ), Admin panel kurum tanımları, organizasyonel birim tanımlamaları, takvim ve vardiya tanımlamaları

 • Kanun parametreleri, kurum çalışma parametreleri, ücret parametreleri

 • Personel kart tanımlamaları ( SGK statüsü, personel statüsü, ücret bilgileri, personel muafiyetleri, tabilikler), çalışma bilgileri ( sgk bilgileri, sözleşme şekli)

 • Personel işe giriş işlemleri, Sgk gönderimleri, aylık işgücü çizelgesi alınması

 • Ücret yönetimi hesap şablon tanımlamaları, dönem tanımlama, Puantaj kaydı oluşturma

 • Puantaj üzerinde brüt ücretten net ücretin bulunması, yasal kesintilerin hesaplanması

 • Personele verilen ek ödemeler, sosyal yardımlar, bes kesintisi, özel sigorta uygulamaları ile örnek uygulamalar

 • Puantaj kaydı ve örnek hesaplamalar (personel tabiliklerine göre arge, 5510 vb. Hesaplamalar, emekli, engelli personel hesaplamaları)

 • Personel işten çıkış işlemleri, kıdem& ihbar tazminatı hesaplamaları, Çıkış işleminin sgk'ya gönderimi

 • Ücret raporlamaları (bordro zarfı, tahakkkuk toplamları, Aylık prim hizmet belgeleri)

 • İzin tanımlamaları ( ücretli , ücretsiz izinler), izin grup tanımı (yasal izin hakkı), izin devri, fazla mesai izin tanımlamaları, izin hareketleri

 • Organizasyon tanımlamaları( pozisyon, rol, yetkinlik, kadro tanımlamaları) , Kariyer yönetimi (kariyer yolu, kariyer öneri ve planlama, kurumsal analiz)

 • Personel talebi, işe alım portalı, ilan tanımları, işe alım ve yerleştirme projesi ( duyuru, başvuru kayıtları, görüşmeler, işe alım) , kadro planlama

 • Performans yönetimi ve uygulaması ( dönem ve hedef tanımlamaları,skala tanımlamaları, performans kaydı, performans sonuçlarının hesaplanması, ödül/uyarı uygulaması)

 • Eğitim Konuları

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

bottom of page