top of page

Netsis MRP Eğitimi

Eğitimin Amacı

Read More

Netsis MRP Eğitimi

Eğitim İçeriği

Cari Modül

 • Cari Kartı Kayıtları

 • Cari Hareket Kayıtları

 • Raporlar

Stok Modül

 • Stok Kartı Kayıtları

 • Stok Hareket Kayıtları

 • Stok İşlemleri ve Maliyet Yöntemleri

 • Stok Planlama Kayıtları

 • Depo Tanımlama

 • Raporlar

Talep-Teklif Modülü

 • Satın Alma Talep

 • Satış Teklif

Fatura Modülü

 • Sipariş

 • İrsaliye

 • Fatura

 • Raporlar

Üretim

 • Üretim Sonu Kaydı

 • Planlanan Bileşen Değişiklikleri

 • Reçete

 • İş Emri

 • İş Emrine Bağlı Reçete Oluşturma

 • Anlık Üretim Planlama

 • Alternatif Malzeme Tanımlama

 • Alternatif Reçete Kaydı

 • Raporlar

MRP

 • Stok Planlama Kayıtları

 • Gereksinim Planlama Oluşturma

 • Malzeme Gereksinim Planlama

 • MRP ye bağlı Sipariş ve İşemri Oluşturma

 • Raporlar

 • Parametrelerle MRP Uygulamaları

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

bottom of page