top of page
Konfeti

Genel Muhasebe ve Mali Tablolar

Firmaların muhasebe ve finans departmanında çalışan ya da çalışacaklara yönelik hazırlanmış bir muhasebe eğitimidir.  Katılımcıların bu eğitim sonunda muhasebe ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde öğrenmeleri ve çalışacağı kurumun muhasebe işlemlerini yürütebilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. Muhasebe mesleğinde yer edinmek ve bu alanda profesyonel, piyasa bilgisi olan biri olmak istiyorsanız bu eğitime katılabilirsiniz.

Veri Analizi
Ayrıntılar

İŞ KANUNU VE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Personel özlük işleri ve bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda çalışmak isteyen profesyonellere yönelik olarak sürecin en temelinden başlanarak gerekli tüm bilgileri uygulamalı olarak işlendiği ve katılımcıların eğitim sonunda bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kavramış olmaları hedeflenmektedir.  

Performans Toplantısı
Ayrıntılar

MALIYET MUHASEBESI VE UYGULAMALARI

Sanayi işletmelerinin Muhasebe Departmanlarının ve bu şirketlere hizmet veren S.M.M.M.'lerin temel maliyet muhasebesi sistematiğini özümsemeleri yüksek yatırım maliyetlerine katlanmadan şirketlerine ve/veya müşterilerine Maliyet Muhasebesi Sistemini Kurmalarını sağlamalarını amaçlayan bir eğitimdir.

Muhasebeci
Ayrıntılar

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Şirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflemektedir.

Raporları tartışın
Ayrıntılar

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (MPHB) EĞİTİMİ

MUH-SGK adı ile adlandırılan yeni dönem beyannamalerin nasıl düzenlendiğini uygulamalı olarak göreceğimiz bir eğitimdir. 

Ayrıntılar
Vergi iadesi

İŞLETMELER İÇİN BÜTÇE HAZIRLAMA EĞİTİM

İşletme bütçelerinin işletme verimliliğine olumlu veya olumsuz tüm etkilerin üzerinde durulup bütçe hazırlarken departmanların hazırlamış oldukları kendi bütçeleri ve şirket genelini ilgilendiren bütçeler ile ilgili bazı örnekler ile öğrenme düzeyi arttırılmaya çalışılacaktır.

Ayrıntılar
Finansal Belgelerle Çalışma

İhracat Bedellerinin Yurt İçine Getirilme Usul ve Esasları 

İhracat bedellerinin yurt içine getirilmesi noktasında ihracatçı, aracı banka ve vergi dairesi başkanlığı/müdürlüğü arasında yaşanan, usul esas ve süre yönünden ortaya çıkan sorunların tespiti ve bu tespitlerin yasal mevzuatlar çerçevesinde kalıcı ve pratik çözümlerle giderilmesi.

Ayrıntılar
lojistik.jpg

HİLE DENETİMİ EĞİTİMİ

İşletmelerin hileler dolayısıyla gerek performans gerekse maddi kayıpları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin karmaşıklaşan iş ortamları hileye ve hileli işlemlere uygun zemin sağlamaktadır. Eğitimin temel amacı hileler karşısında temelde farkındalık oluşturmaktır

Ayrıntılar
Büyüteç

FİNANSAL RİSK VE ANALİZ EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı; işte bu finansal tabloların neler olduğunun kavranması, finansal risklerin tespitinin sağlanması ve zamanında bu risklere karşı alınacak önlemlerin ortaya konmasıdır

Ayrıntılar
Analiz
bottom of page